Loading...
Menu

Photographer

D

utch photographer Kris Mangroo, based in the city of Amsterdam, started his career right after Academy of Art and Design St. Joost in the Netherlands, where he was trained as a documentary photographer. Upon completing internships at the prestigious firms Kadir van Lohuizen in Amsterdam and Dana Lixenberg in New York, his horizon expanded beyond documentary photography alone. “Recording an image is only part of what I do. It’s about sharing a story with images that evoke emotions and create a special experience. My profession therefore requires being an artist as much as being a photographer.”

The creation of such experiences with images relies on a crucial interaction between what the photographer wants to broadcast, and the personal perception that every unique spectator will develop. The individual or environment that’s being portrayed always radiates a certain sense and experience, while the surrounding area of the space or area in which the photo was taken – as well as its relation to the primary subject – has a major impact on the final result. Thus, the images created by Kris do not revolve solely around esthetics, but guarantee a special experience, established by every visible aspect on every single photo.

E

sthetics do however remain a vital ingredient. Kris’ mastery of light incidence and the use of shadows enable him to create spectacular photos. By combining these technical aspects with the artistic elements of photography, in which his conceptual vision comes to light, every photo created by Kris becomes evidence in its own right. Evidence of an experience for the viewer, thus for him self the start of a new beginning. The protagonist on each photo is enforced by its surrounding to truly provide for a unique journey.

By travelling to countless countries and cultures and working in all societal layers, Kris obtained the knowledge and insights needed to recognize the experiences people look for in photos. The combination of all these elements and influences, enable him to create striking depictions of the people and areas represented in each one of his creations.

Of course Kris’ endeavor toward perfection never ceases to continue. The art of having the spectators of his photos experience exactly what he did, on that special moment of creation, cannot be perfected, but only strived for as much a human being is able to.

D

e Amsterdamse fotograaf Kris Mangroo begon zijn carrière meteen na de Kunstacademie Sint Joost in Breda, waar hij werd opgeleid in documentairefotografie. Na stages bij Kadir van Lohuizen en het prestigieuze Dana Lixenberg in New York ontwikkelde zijn blikveld verder dan documentairefotografie alleen. “Vastleggen wat ik zie is maar een deel van waar het om draait. Juist het creëren van een ervaring met beelden kan een bijzondere ervaring geven en emotie oproepen. Daarom vereist mijn vak het om net zoveel onderzoeker te zijn als fotograaf.”

Het creëren van ervaringen met beelden, vereist namelijk een wisselwerking tussen dat wat een fotograaf wil overbrengen en de eigen blik die elke unieke toeschouwer zelf ontwikkelt. De geportretteerde persoon of omgeving geeft altijd een bepaalde ervaring mee, terwijl de rol die de ruimte of het omringende gebied daarin speelt – en de manier waarop deze zich met het hoofdobject verhoudt – daar een grote invloed op heeft. De beelden die Kris creëert draaien dus niet alleen om esthetiek, maar staan garant voor een bijzondere (gevoels)ervaring die tot stand komt door alle aspecten die op elke foto zichtbaar zijn.

N

atuurlijk blijft esthetiek wel belangrijk. Kris’ meesterschap in lichtinval en schaduwgebruik doen hem technisch de meest indrukwekkende foto’s produceren. Door deze technische aspecten te combineren met de kunstzinnige zijde van fotografie, waarin zijn conceptuele blik tot uiting komt, wordt elke foto steeds opnieuw een bewijs. Een bewijs naar de toeschouwer dat er iets te beleven valt en bewijs naar zichzelf dat het een begin is van een nieuwe zoektocht. Het onderwerp staat centraal, het beeld is de manier om dit over te brengen. Door in allerlei landen en culturen en in alle maatschappelijke lagen kennis en inzichten op te doen, leerde Kris de ervaringen te herkennen die men in foto’s zoekt en zo de mensen en omgeving op elke foto treffend uit te beelden.

Die zoektocht naar perfectie is natuurlijk nooit voltooid, want om aan toeschouwers van foto’s over te brengen wat hij op dat moment beleefde, daarin bestaat eigenlijk geen perfectie, alleen het eeuwige streven om dit zo goed mogelijk te benaderen.